Dagmar Kolařová

Dagmar Kolařová

Studium hry na varhany započala na brněnské konzervatoři u prof. Drahomíry Horákové. Po maturitě byla přijata na JAMU obor Duchovní hudba, kde u prof. Petra Kolaře vystudovala hru na varhany, u prof. Zdeňka Pololáníka varhanní improvizaci a dirigování u prof. Emila Skotáka.

Po studiu nastoupila na ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu v Brně /dříve Varhanická škola založená Leošem Janáčkem/, kde vyučuje hru na varhany a klavír. Výuka je zaměřená především na vzdělávání chrámových varhaníků.

Dále se věnuje koncertní činnosti, jak varhanní sólové hře, tak hře v různých komorních seskupeních.

Při katedrále sv. Petra a Pavla v Brně se v roce 1998 stává sbormistryní dětského chrámového sboru Petrováček, který vedla 10 let. Z členů tohoto sboru se v roce 2008 konstituoval Dómský komorní sbor Brno. Se sborem nastudovala výrazné množství hudební literatury. V roce 2010 uvedla v premiéře „Křížovou cestu s Matkou Boží“.