Dómský smíšený pěvecký sbor

24. září 2014

Dne 5.9. bylo v krásných prostorách klášterea Rosa Coeli předneseno za řízení Mgr. Petra Kolaře světoznámé Mozartovo Requiem d-moll. Requiem provedl Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, sólisté Janáčkovy opery ND a Dómský orchestr. Zpívala i část členů Dómského smíšeného pěveckého sboru. V hledišti Requime bez dechu sledovalo cca 600 diválů, kteří byli provedením nadšeni. Zpívání v Rosa Coeli je již několikaletou tradicí a věříme, že i příští rok na ni důstojně navážeme.

Dómský smíšený pěvecký sbor